اطلاعات تحویل کالا

بیمه نامه پس از تایید پرداخت وجه به آدرس مندرج در فرم خرید ارسال خواهد شد.

هزینه ارسال به عهده بیمه گذار میباشد.

لطفا در درج اطلاعات و ارسال ضمائم دقت فرمایید.

پشتیبان: اپن کارت (OpenCart) فارسی
نمایندگی 518510 بیمه پارسیان © 2018